Comunitate virtuală

Acest modul este organizat pe mai multe categorii de comunități virtuale în funcție de specializarea facultății la care sunt înmatriculați:
 
1. Comunitatea de medicină veterinară 
2. Comunitatea de îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
3. Comunitatea de ingineria și protecția mediului în agricultură
4. Comunitatea de inginerie economică în construcții
5. Comunitatea de măsuratori terestre și cadastru
6. Comunitatea de horticultură, peisagistică și silvicultură
7. Comunitatea de inginerie economică în agricultură
8. Comunitatea de inginerie și management în alimentație publică turism și agroturism
 
Studenții pot afla din profilul personal comunitatea virtuală la care sunt arondați. Aceste comunitaăț au rol de forum în care studenții pot purta discuții între ei, cu mentorii și cu opratori economici din domeniu pe diverse teme de interes comun.
 
Un student are acces la o singură comunitate virtuală.