Descriere proiect ”CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!” POCU/379/6/21/124185

Descriere proiect ”CEO Antreprenor – Competitivitate,

Excelență, Oportunitate!” POCU/379/6/21/124185

Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca și Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia implementeaza in perioada 31.05.2019-29.07.2019 si 01.09.2019-30.06.2021 proiectul cu titlul ”CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Opor-tunitate!” POCU/379/6/21/124185.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului și echității în învățământul universitar a studenților, în special a celor din categorii vulnerabile, prin creșterea atractivității ofertelor educaționale antreprenoriale din domeniile de specializare inteligentă bioeconomie și energie, mediu și schimbări climatice,  prin îmbunătățirea competențelor personalului didactic și implementarea de pachete integrate – asistență educațională, financiară și antreprenorială.

Partenerii proiectului vin cu noi provocări pe piața muncii prin implementarea acestui proiect care contribuie la cresterea gradului de insertie a absolventilor pe piata muncii si la imbunatatirea ofertei educationale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Creșterea participării unui număr de 1200 studenți, în special ai celor din grupuri vulnerabile, la învățământul terțiar universitar din domeniile bioeconomiei și energiei, mediului și schimbărilor climatice prin dezvoltarea și implementarea unor pachete de măsuri integrate – asistență educațională și sprijin financiar în vederea absolvirii și continuării studiilor universitare și sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin inițiative inovative derulate cu un număr de 400 elevi.

OS2. Îmbunătățirea nivelului de competențe a unui număr de 80 cadre didactice din învățământul terțiar universitar din domeniile bioeconomiei  și energiei, mediului și schimbărilor climatice prin participarea la 1 program de perfecționare specializată și de schimburi de know-how cu agenții economici în vederea dezvoltării de conținut educațional inovativ și resurse de învățare moderne și flexibile în domeniul antreprenorial.
OS3. Îmbunătățirea ratei accesului în învățământul superior și diminuarea ratei de abandon al studiilor prin creșterea atractivității a 10 oferte educaționale terțiare universitare destinate unui număr de 1200 studenți înmatriculați în ciclul de licență prin promovarea educației antreprenoriale și a resurselor de studiu moderne și flexibile și implementarea inițiativelor antreprenoriale prin Centrul de Antreprenoriat SmartBusiness în scopul finalizării studiilor și creșterii angajabilității.

Principalele rezultate preconizate:

-       800 sesiuni de consiliere individuala profesionala specializata desfasurate;

-       100 sesiuni de consliere profesionala specializata de grup desfasurate;

-       1200 de studenti beneficiari ai serviciilor de consiliere profesionala specializata;

-       1200 de rapoarte de evaluare profesionala specializata;

-       600 burse antreprenor acordate studentilor in vederea absolvirii si continuarii studiilor universitare

-       1 Platforma virtuala colaborativa de asistenta educationala dezvoltata/implementata

-       1200 de conturi in platforma;

-       1200 de sesiuni de mentorat;

-       Organizarea si desfasurarea campaniei de constientizare „Educatia universitara – sansa pentru un viitor mai bun” in vederea cresterii ratei de participare la invatamantul universitar

-       Organizarea si desfasurarea unor vizite de informare pentru elevi organizate in cadrul universitatilor cu participarea a 80 de studenti rol de promotor si indrumator al educatiei universitare

-       400 de elevi participanti la zilele de informare

-       400 sesiuni de mentorat de cariera pentru educatie universitara destinate elevilor prin implicarea cadrelor didactice, organizate in cadrul universitatilor in vederea cresterii accesului la invatamant superior

-       1200 studenti inscrisi si selectati in calitate de GT;

-       600 studenti inscrisi categorii vulnerabile

-       1200 studenti inmatriculati in ciclul de licenta participanti la cursurile complementare (programe antreprenoriale in domeniile licenta)

-       10 programe antreprenoriale complementare pe domeniul studiilor de licenta destinate studentilor dezvoltate

-       100 de protocoale de colaboare/acorduri de parteneriat cu operatori economici din domeniile bioeconomie si energie, mediu si schimbari climatice

-       600 studenti participanti la sesiuni de internship antreprenorial la operatorii economici din domeniile bioeconomie si energie, mediu si schimbari climatice

-       Organizarea si desfasurarea un unui numar de 15 grupuri de lucru cu antreprenori din domeniile de competitivitate bioeconomie si energie, mediu si schimbari climatice in vederea constietizarii studentilor asupra oportunitatilor antreprenoriatului si incheirii parteneriatelor pentru sesiuni de internship

-       300 participanti in cadrul workshopurilor

-       1200 participanti la sesiunile de testare a potentialului antreprenorial

-       desfasurarea de sesiuni individuale de asistenta antreprenoriala cu 1200 studenti

-       200 studenti inscrisi in cadrul concursului „Student anteprenor – afaceri de succes”

-        selectarea si premierea a 25 de planuri de afaceri si acordarea de sprijin studentilor in vederea identificarii unor surse de finantare

-       80 de cadre didactice/personal didactic implicat in elaboarea de curricule din invatamantul tertiar universitar inscrise in cadrul proiectului

-       Elaborare, autorizare si furnizare programe de perfectionare destinate personalul didactic din invatamantul tertiar universitar in vederea elaboararii cursurilor antreprenoriale destinate studentilor

-       Organizarea si desfasurarea unui program de schimburi de know-how cu operatorii economici din domeniile competitive bioeconomie si energie, mediu si schimbari climatice

Valoarea totală a Proiectul " CEO Antreprenor – Competitivitate,        Excelență, Opor-tunitate!"- POCU/379/6/21/124185 este de 7.907.608.,06 lei din care, valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana este 6.721.466,86 lei, cofinantarea asigurata prin finantare nationala este de 1.027.988,93 lei, diferența fiind co-finanțarea partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Manea Raluca Margareta – manager de proiect

mail: pocu124185@gmail.com

Ultima modificare: vineri, 24 iulie 2020, 12:18